Uncategorized

Business English!

Biznes ingilis dili Biznes sahəsində ticarət,satış, maliyyə,beynəlxalq əlaqələr və s. üzrə lüğət və mövzulara fokuslanan ingilis dilinin bir hissəsidir. Əlbəttə ki, Biznes ortamında istifadə olunan dil bir qədər daha professional olmaldır. Bu yazıda Biznes əlaqələri zamanı ingilis dilində gündəlik istifadə olunan sözlər əvəzinə hansı söz və birləşmələrdən işlədə bilərik, ona nəzər salacayıq.

1. I got your e-mail

I received your email- Mailini əldə etdim

2.I need your help

I require your assistanceYardımınıza ehtiyacım var.

3.Let’s talk about it later

Let’s discuss it later- Bunu daha sonra müzakirə edək

4.How do I get in touch with them

How do I contact with them- Onlarla necə əlaqə qura bilərəm?

5.Please make sure you arrive on time.

Please ensure you arrive on time.-Xahiş edirik vaxtında çatacağınızdan əmin olun

6.Please give us your travel plan.

Please provide us with your itinerary-Zəhmət olmasa səyahət planınızı bizə verin.

7.Please let them know when you will be arriving

Please inform them of your arivalZəhmət olmasa gəlişinizlə bağlı onları məlumatandırın.

8.Telll me, why you have made this desicion

Explain your desiscion.- Qərarını izah et.

9.Could you please some more talk about that project?

Could you please elaborate on that.Layihəhaqında bir qədər daha danışa bilərsinizmi?

10. How are you going to fix this problem?

How are you going to solve this problem?- Bu problemi necə həll edəcəksən?

WhatsApp chat